Afdrukken

Alles over uw Buurt GroepsApp

Alles over uw Buurt GroepsApp

Alles over uw Buurt GroepsApp

Wat is een Buurt GroepsApp?

'Een goede buur is in deze tijd absoluut beter en vooral veiliger dan een verre vriend!' We zijn het er allemaal over eens; de tijden veranderen en wanneer de veiligheid in het geding komt, woont men in de meeste gevallen niet meer naar tevredenheid. Vandaar dat het belangrijk is om uw buurt veilig te houden en dat er snel ingegrepen als onveiligheid dreigt en voordat criminaliteit de overhand krijgt.

Heeft u uw buren er wel eens op aangesproken, hoe zij het zouden vinden om met elkaar in contact te staan bij alarmsituaties of dreigend gevaar? Juist! Dat kan het moment zijn dat u samen besluit om een buurt groepsapp op te starten. Het is heel simpel en binnen een uur geregeld.

Waarom een groepsapp starten?

Samen zorgen voor veiligheid heeft de toekomst! Samen sta je immers sterk! Daarom zijn groepsapps ook zo enorm populair en zullen er in de toekomst alleen maar meer groepsapps opgestart worden. De resultaten van onderzoeken waar groepsapps actief zijn, zijn veelbelovend. Het inbraakcijfer daalt drastisch en u begrijpt; hoe meer mensen het gebruiken, hoe veiliger Nederland wordt. Ook worden door gemeentes, door middel van borden al aangegeven waar groepsapps actief zijn. Nu met onze GroepsApp-AlarmSticker als nationaal beeldmerk voor deelnemers van groepsapps kan iedereen zich individueel preventief wapenen tegen inbraak en criminaliteit.

Hoe start ik een groepsapp?

U kunt hiervoor uw wijkagent of een in de buurt bestaand wijkpreventieteam benaderen. Maar uiteraard kunt u ook, samen met uw buren zelf een groepsapp opstarten. Hier volgen onze 12 stappen/tips:

1. Inventariseer het aantal geïnteresseerde bewoners in de wijk die deel willen nemen aan een groepsapp.

2. Wij adviseren om groepen niet groter te maken dan 20 deelnemers in één, of een aangesloten straat.

3. Benoem per groep 1 straatcoördinator en 1 reserve-straatcoördinator.

4. De reserve-straatcoördinator neemt de taken over, wannee de eerste straatcoördinator afwezig is.

5. Maak een aparte groep, speciaal voor alarmmeldingen. Noem de groep bijv. 'BUURTALARM',

6. Het is aan te raden om onderling met elkaar af te spreken dat deze (Alarm)groepsapp echt alleen maar gebruikt wordt bij calaminiteiten.

7. Stel de wijkagent of de plaatselijke politie in kennis van het bestaan van uw Whatsapp-groep en meld hen de straatnaam en de namen van de beide straatcoördinatoren.

8. Plaats als deelnemer uw GroepsApp-AlarmStickers goed zichtbaar aan de binnenzijde van de ramen.

9. Bij meerdere groepen in een grotere wijk is het mogelijk om een Algemeen coördinator aan te stellen.

10. Hij/Zij ontvangt een wekelijkse of maandelijkse update van alle straatcoördinatoren in de wijk van alle calamiteiten die er de afgelopen periode zijn geweest. Indien noodzakelijk kan er een wijkoverleg gepland worden.

11. Gefeliciteerd! U bent op verstandig wijze deelnemers van een groepsapp!  

Hoe onderhoud ik een groepsapp?

Houd eens per maand een praatje met alle deelnemers van uw groep. Is iedereen nog alert? Moet de groepsapp uitgebreid worden? etc.

Wij wensen u veel succes en laten we SAMEN er voor zorgen dat Nederland (& België) veilig is en blijft!